Contact

NIVO plus d.o.o.
Sjenjak 48,
31000 Osijek

info[at]nivoplus.hr

mirela.karapetric[at]nivoplus.hr

OIB: 04250762207
IBAN: 3524840081135141152
Direktor: Mirela Karapetrić
Temeljni kapital 20.000,00 uplaćen u cijelost
Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku